VERZEKERINGEN | VERKEER | LETSELSCHADE
ADVOCATEN    Thierry Byvoet    Els Michiels    André Byvoet       
>> Thierry Byvoet Thierry Byvoet schreef zich in 1970 in aan de Hasseltse balie en bouwde het kantoor verder uit richting ons huidige  domeinen. Na meer dan 45 jaar dienst, blijft hij zich dagelijks inzetten om elk dossier tot een goed einde te  brengen en elke cliënt zo goed mogelijk in te lichten en bij te staan.  Na jarenlang actief geweest te zijn als plaatsvervangend Rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt,  werd hij in 2014 in rust gesteld en is hij thans ere-plaatsvervangend rechter.  Naast het verzekeringsrecht in het algemeen, heeft hij een bijzondere interesse in het huurrecht en de mede-  eigendom. Zelf voorzitter zijnde van een vereniging van mede-eigenaars, beheerst hij de materie bijzonder goed.  Thierry Byvoet is lid van De Verzekeringsjuristen, de Vereniging der Verzekeringsjuristen (AJA) en het NICM  (vereniging voor mede-eigenaars) 
>> Publicaties A. Byvoet, “De onbehagelijke kindertuimeling in de supermarkt”, Verzekeringsnieuws 2015, nr. 1. A. Byvoet, “Artikel 19bis §2 WAM, dan toch geen passe-partout?”, Verzekeringsnieuws 2014, nr. 32. A. Byvoet, “Water bewijst niet alles...”, Verzekeringsnieuws 2014, nr. 10. A. Byvoet, “Vordering tegen de omniumverzekeraar, wie is bevoegd?”, Verzekeringsnieuws 2013, nr. 40. A. Byvoet, “Pas op voor het pop- up paaltje...”, Verzekeringsnieuws 2011, nr. 40. A. Byvoet, “De aansprakelijkheid tijdens wegwerkzaamheden”, Verzekeringsnieuws 2011, nr. 4. A. Byvoet, “Minwaarde bij voertuigschade'', Verzekeringsnieuws 2010, nr. 34. A. Byvoet, “Als de burgerlijke partij tussen twee stoelen valt...”, Verzekeringsnieuws 2010, nr. 26. A. Byvoet, 'Is de Belgische staat gerechtigd om btw te vorderen in het kader van een schadegeval?', Verzekeringsnieuws 2010, nr. 22. A. Byvoet, 'Het opzettelijk schadegeval', Verzekeringsnieuws  2010, nr. 18. Volledige lijst van publicaties? Klik hier.
>> Opleiding    Kan. letteren en wijsbegeerte, UNDPNamur 1968    Doctor in de rechten, KULeuven 1970    Lic. in het notariaat, KULeuven 1970    Bijz. lic. verzekeringsrecht, KULeuven 1971  
>> Professioneel    Advocaat bij de Balie te Hasselt    Ereplaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van    Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt    Voorzitter VME Het Schuttershof    Lid van o.m. de Verzekeringsjuristen (VJ), Union    International des Avocats (UIA), de Vereniging voor    Mede-eigenaars (NICM) en de Vereniging der    Verzekeringsjuristen (AJA)