VERZEKERINGEN | VERKEER | LETSELSCHADE
Arbeidsongevallen Er bestaan bijzonder veel verzekeringen, het merendeel van de verzekeringen zijn warm aanbevolen, doch vrijblijvend.  Slechts een aantal verzekeringen worden verplicht opgelegd. De arbeidsongevallenverzekering is één van de verplichte  verzekeringen.   Dienvolgens zijn werknemers verzekerd tegen ongevallen tijdens de uitvoering van hun werk of op de weg naar /van het  werk.  Nochtans bestaan er heel wat lacunes of onduidelijkheden, is er sprake van een plotse gebeurtenis? Uitwendige  oorzaak? Heeft het schadegeval zich tijdens het werk gemanifesteerd? Welke vergoedingen zijn gerechtigd of  verschuldigd? Ingeval van interimarbeid: kan er een vordering ingesteld worden opzichtens de onderneming?  We staan zowel de arbeidsongevallenverzekeraars, als particulieren, als de werkgevers of de interimbureaus bij. 
ARBEIDSONGEVAL    Verzekeringen    Plotse gebeurtenis    Uitwendige oorzaak    Causaal verband    Subrogatie    Verhaal    Interim   
>> Onze ervaring Als raadsman de Kempische Steenkoolmijnen stond ons kantoor aan de wieg van de oprichting van de “werkrechtersraden”, de voorloper van de arbeidsrechtbanken en -hoven. Gelet op de expertise die ons kantoor kende in het verzekeringsrecht en het gegeven dat ze mee de werkrechtersraden had opgericht, was het logisch dat ons kantoor instonden voor de behandeling van de arbeidsongevallen. Derhalve werd ons kantoor een autoriteit in het arbeidsongevallenrecht en werd zij de vaste raadsman van het meerendeel van de arbeidsongevallenverzekeraars. Thans staat zij nog steeds de top van de arbeidsongevallenverzekeraars bij in België, maar staat zij tevens geregeld slachtoffers bij.
>> Onze specialisten Thierry Byvoet: De bijzondere kennis in het arbeidsongevallenrecht André Byvoet: Vervolmaakte zich na zijn diploma rechten specifiek in het verzekeringsrecht met een bijkomende gespecisliseerde licentie in het verzekeringsrecht en de - economie aan de ULBruxelles in 2003. Datzelfde jaar behaalde hij een postgraduaat in de verzekeringsbemiddeling bij Assuralia. Verder volgde hij verschillende specialisatieopleidingen bij Insert, het opleidingscentrum van Assuralia. Thans doseert hij o.m. verzekeringsrecht in verschillende opleidingen en is hij een veel gevraagd spreker in deze materie. Tevens publiceert hij regelmatig over deze materie.