VERZEKERINGEN | VERKEER | LETSELSCHADE
Bemiddeling, Arbitrage & ADR Doorheen de jaren zijn er een aantal alternatieven ontstaan voor de klassieke gerechtelijke procedure, ons kantoor is  erin erkend en bedreven:  Bemiddeling: Partijen kiezen voor de onderhandelde oplossing. Ze gaan in aanwezigheid van een bemiddelaar de  communicatie herstellen en trachten om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Deze methode heeft het voordeel  dikwijls goedkoper en sneller te werken. Bovendien houdt deze geschillenbeslechting de (handels)relatie tussen partijen  intact. Arbitrage: Partijen kiezen gezamenlijk één of meerdere arbiters, die over hun zaak zullen oordelen. Zij creëren op deze  wijze hun eigen rechtbank en procedure.  Onderhandeling: Minnelijke onderhandelingen zijn uiteraard ook steeds mogelijk. Samen met partijen rond tafel zitten  en trachten om een compromis te vinden of een voor eenieder aanvaardbare oplossing.  
BEMIDDELING    Bemiddeling    Arbitrage    Onderhandelingen    Geweldloos communiceren