VERZEKERINGEN | VERKEER | LETSELSCHADE
Bouwrecht Bouwrecht is verbonden met het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht. De  beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor architecten, terwijl aannemers veelal een B.A.-uitbating en B.A.-  na levering hebben afgesloten. Vele bouwwerven worden bovendien verzekerd door een ABR-verzekeraar. Daarnaast zijn  er nog de decenale verzekering, de verzekering machinebreuk, en vele andere verzekeringen specifiek voor de bouw.  Het aansprakelijkheidsrecht en het overeenkomstenrecht spelen eveneens een belangrijke rol in het bouwproces, met  ondermeer: de buitencontractuele aansprakelijkheid, de contractuele aansprakelijkheid, de productaansprakelijkheid of  de beroepsaansprakelijkheid.  We staan zowel bouwheren, promotoren, architecten, aannemers, mede- en onderaannemers, studieburelen of  verzekeraars bij in hun bouwgeschil. 
BOUWRECHT    Bouwrecht    Aanneming    Beroepsaansprakelijkheid    ABR, B.A.-na levering, ...    Decenale aansprakelijkh.    Huurrecht, handelshuur