VERZEKERINGEN | VERKEER | LETSELSCHADE
>> verzekeringsrecht Byvoet & Michiels behandelt alle aspecten van het verzekeringsrecht: ABR, B.A.-uitbating en na levering,  tienjarige aansprakelijkheid, B.A.-motorrijtuigen, B.A.-onderneming, productaansprakelijkheid, machinebreuk, de  gezinsaansprakelijkheidsverzekering (familiale), beroepsaansprakelijkheid, ... het zijn slechts enkele van onze  specialisaties.  Zowel in klassieke gerechtelijke procedures, als in arbitrage en bemiddeling kunnen we U bijstaan in deze  dossiers. Ons kantoor telt onder haar advocaten erkende bemiddelaars, ook in het verzekeringsrecht.  Bovendien behaalden meerdere van onze advocaten een bijkomende licentie in het verzekeringsrecht en zijn ze  docent of auteur in het verzekeringsrecht.  Byvoet & Michiels wordt aanbevolen door A.M. Best Company in de Directory of Recommended Insurance  Attorneys.
>> verzekeren    Contracten & Polissen    Schadedossiers    Regresvorderingen    Subrogatie    Groepsverzekeringen    Levensverzekeringen    Schadeverzekeringen    Aansprakelijkheidsverz.
>> Onze ervaring Vanaf het ogenblik dat de autoverzekering in België een verplichte verzekering werd ten gevolge van het toenemend verkeer, namen het aantal rechtzaken toe en moesten de verzekeraars, alsook de particulieren zich wenden tot advocaten. Ons kantoor telde in die tijd een 50-tal verzekeraars als klanten, dewelke wij in de loop der jaren zagen fusioneren en samensmelten, maar ze bleven doorheen de jaren wel trouw aan ons kantoor. Vandaag treden wij nog steeds op voor een heel aantal grote verzekeraars, maar ook voor verzekeringsmakelaars en particulieren. Onze expertise beperkt zich niet tot het louter klassiek procederen, maar wij bieden U tevens de mogelijkheid tot arbitrage en bemiddeling (mediation) aan. Als één van de enige in het land beschikken wij over gediplomeerde en erkende bemiddelaars in verzekeringsgeschillen. Onze bijzondere ervaring in het verzekeringsrecht heeft tot gevolg dat wij veel gevraagd worden om over deze thematiek te komen spreken of schrijven in juridische tijdschriften, zoals het Verzekeringsnieuws.
>> Onze specialisten André Byvoet: Vervolmaakte zich na zijn diploma rechten specifiek in het verzekeringsrecht met een bijkomende gespecisliseerde licentie in het verzekeringsrecht en de - economie aan de ULBruxelles in 2003. Datzelfde jaar behaalde hij een postgraduaat in de verzekeringsbemiddeling bij Assuralia. Verder volgde hij verschillende specialisatieopleidingen bij Insert, het opleidingscentrum van Assuralia. Thans doseert hij o.m. verzekeringsrecht in verschillende opleidingen en is hij een veel gevraagd spreker in deze materie. Tevens publiceert hij regelmatig over deze materie. Thierry Byvoet: Na het behalen van zijn doctoraat in de rechten vervolmaakte hij zich in een gespecialiseerde studie in het verzekeringsrecht aan de KULeuven in 1971. Ingevolge zijn bijzondere expertise in deze materie wordt hij veel gevraagd om advies door andere advocaten en verzekeringsmakelaars, alsook verzekeraars.