VERZEKERINGEN | VERKEER | LETSELSCHADE
>> voorstelling Byvoet & Michiels biedt haar juridische dienstverlening aan ten behoeve van haar cliënteel. Een cliënteel dat  bestaat uit verzekeraars, herverzekeraars, particulieren, ondernemingen, de overheid en verzekeringsmakelaars.  Wij staan zowel slachtoffers, schadelijders, als diegene die ervoor verantwoordelijk zijn of ervan beticht worden,  bij.  Ons nichekantoor behandelt voornamelijk zaken die onder het ruime begrip “verzekeringsrecht” vallen.  Hieronder verstaan we ondermeer ook arbeidsongevallen, letselschade, verkeerszaken,  aansprakelijkheidsdossiers en bouwrecht.  Het kantoor bestaat uit een advocatenteam met een uitgebreide ervaring in de door ons behandelde materies,  waarbij we ons niet enkel bezighouden met het voeren van de klassieke gerechtelijke procedures, maar tevens  bijstand verlenen in onderhandelingen, pogingen tot minnelijke regelingen, bemiddelingen en andere  alternatieven. 
>> contact    >> Byvoet & Michiels    Leopoldplein 25/1    3500 Hasselt    Google Maps    tel.: + 32 (0) 11 22 37 10    fax: + 32 (0) 11 24 10 67    info@byvoet.be    www.byvoet.be
>> Onze filosofie Bij ons kiest U voor een overzichtelijk en hecht team, zodat uw persoonlijk  contact gewaarborgd is.   Een team bestaande uit hoogopgeleide en gespecialiseerde advocaten, die naast  een klassieke academische opleiding, tevens gespecialiseerde opleidingen  gevolgd hebben in de aangeboden domeinen. Elkeen van onze advocaten  hebben reeds een jarenlange pleitervaring voor de verschillende rechtbanken en  -hoven. Naast de advocatuur zijn wij tevens actief als auteur, spreker of lesgever in onze  domeinen, zodat we de vinger aan de pols houden en op de hoogte blijven van  de laatste wetswijzigingen.  Wij bieden U een eerlijk advies en een professionele begeleiding, tegen een  betaalbare prijs.  Naast de klassieke gerechtelijke procedure bieden wij tevens alternatieven aan,  zoals arbitrage, onderhandelingen en bemiddeling (mediation). 
>> Onze geschiedenis Opgericht in 1899, zijnde meer dan 115 jaar geleden, behoort ons kantoor tot de  oudste van het land. Het was Modest Byvoet, die het kantoor oprichtte en  vestigde in Hasselt. Nadat hij tot Vrederechter benoemd werd, werd het kantoor  verdergezet door zijn jongere broer Xavier Byvoet.   Xavier Byvoet ruilde uiteindelijk eveneens zijn advocatenloopbaan voor de  magistratuur en werd gedurende lange tijd voorzitter van de Rechtbank van  Eerste Aanleg te Hasselt.   Zijn jongste zoon André (sr) Byvoet zette het kantoor verder en bouwde het uit  in de richting van het verzekeringsrecht en de arbeidsongevallen.    In 1970 werd hij vergezeld door zijn oudste zoon Thierry Byvoet, die nog steeds  actief is in het kantoor, samen met zijn zoon André Byvoet en Els Michiels. Samen  vormen zij thans het hart van het kantoor.