VERZEKERINGEN | VERKEER | LETSELSCHADE
BYVOET MICHIELS    Wettelijke vermeldingen    Alg. voorwaarden    Identificatieplicht    Kosten en erelonen    Beroepsaansprakelijkh.    Copyright
Kosten & Erelonen Byvoet & Michiels hanteert een uurtarief van € 100,00 excl. BTW. Dit tarief kan aangepast worden naargelang de compexiteit  van het dossier, het spoedeisend karakter ervan of de moeilijkheidsgraad. Naast een uurtarief, rekenen we tevens administratieve kosten en verplaatsingskosten aan. Administratiekosten bedragen  (excl BTW): € 50,00 (forfait) voor de algemene dossierkosten, € 10,00 per brief, € 0,50 per inkomende mail of fax, € 0,50 per  zwart/wit kopie, € 1,00 per kleurenkopie. Verplaatsingen buiten Hasselt worden aangerekend aan € 0,50 per kilometer. Gerechtskosten (rolrechten, deurwaarderskosten, edm) worden aan het werkelijk tarief doorgerekend, net als de kosten voor  een aangetekende zending. Het kantoor zal, behoudens anders overeengekomen, alvorens haar werkzaamheden aan te vatten een provisie aanrekenen  gelijk aan 5 uren.  Voor cliënteel met meerdere zaken, zijn voordelige abonnementstarieven mogelijk. U kan ons steeds vrijblijvend contacteren om meer informatie te bekomen betreffende onze werkwijze en onze facturatie.
VRAGEN? Voor vragen en /of opmerkingen kan U steeds contact opnemen met André Byvoet, per post: Leopoldplein 25/1 3500 Hasselt per mail: andre@byvoet.be per fax: + 32 (0) 11 24 10 67