VERZEKERINGEN | VERKEER | LETSELSCHADE
Letselschade Letselschade is en blijft een materie die moeilijk te begroten is. De indicatieve tabel heeft een poging tot uniformisering  ondernomen, maar toch is het belangrijk om elk geval afzonderlijk te bekijken en te begroten.  Gezien hierover niet onmiddellijk duidelijke of verzamelde wetgeving bestaat, is het belangrijk dat U zich in deze laat  bijstaan door een ervaren kantoor. Ons kantoor is sinds jaren gespecialiseerd in letselschade en heeft hierover een aanzienlijke verzameling rechtspraak en  rechtsleer gebundeld.  Wij staan zowel verzekeraars, herverzekeraars, slachtoffers als verantwoordelijken bij. 
LETSELSCHADE    Verkeersongevallen    Zwakke weggebruikers    Subrogatie    Schadevorderingen    Ongeschiktheden    Indicatieve tabel