VERZEKERINGEN | VERKEER | LETSELSCHADE
BYVOET MICHIELS    Wettelijke vermeldingen    Alg. voorwaarden    Identificatieplicht    Kosten en erelonen    Beroepsaansprakelijkh.    Copyright
Wettelijke vermeldingen Byvoet & Michiels is een feitelijke vereniging onder de vorm van een burgerlijke maatschap en heeft haar zetel  gevestigd te 3500 Hasselt, Leopoldplein 25/1. Ons KBO en BTW-nr is BE 0543 330 949.  Het kantoor is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Limburg en haar advocaten zijn allen ingeschreven aan de  Hasseltse balie.  Onze advocaten zijn onderworpen aan de regels van de Orde van Vlaamse Balies en deze van de Orde van de Hasseltse  Balie. Meer informatie kan U terugvinden op www.advocaat.be en www.baliehasselt.be. Voor meer informatie kan U ons contacteren via de U gekende kantoorgegevens. 
VRAGEN? Voor vragen en /of opmerkingen kan U steeds contact opnemen met André Byvoet, per post: Leopoldplein 25/1 3500 Hasselt per mail: andre@byvoet.be per fax: + 32 (0) 11 24 10 67